Dni mesta Banská Bystrica 2017

Mesto Banská Bystrica sa v roku 2017 rozhodlo otvoriť Kultúrne leto akciou Dni mesta Banská Bystrica 2017, ktoré prepájajú históriu, kultúru, tradície a obrazne prezentujú dejiny. Program je naplánovaný na 2 dni a mesto nimi osloví všetky vekové kategórie. V piatok 16. júna o 13:00 hod. otvoríme „brány mesta Banská Bystrica“ so sériou kultúrnych a vzdelávacích programov, kultúrne inštitúcie pôsobiace v oblasti kultúry v meste, predstavia mozaiku programov a aktivít pripravených počas leta v celom meste. Slávnostné otvorenie Dní mesta Banská Bystrica s názvom Cesty bystrickej medi zviditeľní históriu bystrickej medi. Banskobystričanom pripomenieme bohatú banskú históriu a vznik mesta pod Urpínom, ale aj udelenie mestských práv kráľom Belom IV. V bohatom programe dostanú priestor divadelníci, hudobníci i tanečníci. V závere piatkového programu vystúpi hviezda večera Goran Karan – viacnásobný spevák roka z Chorvátka spolu s Petrom Stašákom. Nebude chýbať ani dobré jedlo pripravované z lokálnych surovín v reštauráciách v centre mesta počas sprievodnej akcie Ako chutí Banská Bystrica. V sobotu […]

Viac

Výsledky dotazníkového prieskumu o názoroch a potrebách obyvateľov našej obce

V apríli a máji sme sa Vás pýtali, čo máte radi, čo Vám chýba a aké zmeny navrhujete realizovať v našej obci a jej okolí. Zo zozbieraných údajov sme spracovali prezentáciu, ktorú sme odprezentovali na stretnutí dňa 18. mája 2017. Môžete si ju i stiahnuť a prípadne nám dať spätnú väzbu. Uvítame i Vašu osobnú angažovanosť v zmenách či účasť na akcicách, ktoré budeme spolu realizovať. Tešíme sa a veríme, že nás tu bude čoraz viac takých, ktorí pôjdu príkladom a svoju nespokojnosť pretavia do osobných aktivít.

Viac

Oslava dňa matiek

Oznamujeme všetkým naším mamám, že pri príležitosti Dňa matiek bude vo štvrtok 18. mája 2017 pre ne aj pre ich najbližších pripravený program v sále obecného úradu. Bližšie informácie už čoskoro v obecnom rozhlase.

Viac

Oznámenie o začatí konania – vykrývač Telekom

Dňa 27.3.2017 začal Obec Povrazník, stavebný úrad územné konanie o umiestnení stavby základňového stožiara a antén pre siete GSM, UMTS a LTE spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na parcelách CKN č. 207/4, 115/3 a 246/1 kat. územia Povrazník. Prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním prebehne 12. apríla 2017 o 9:00 so stretnutím na obecnom úrade Povrazník. Viac informácii nájdete v oznámení.

Viac
1 2 3 4 5 22