Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 do 22,00 hod.

Vyhlásenie volieb do VUC
Informácia pre voliča

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do VÚC Obec Povrazník určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie túto emailovú adresu:

povraznik@povraznik.sk