16. obecný ples

Starosta obce Povrazník

Vás srdečne pozýva na

16. obecný ples

19.2.2016 (piatok) o 20:00 hod.

O vašu príjemnú zábavu sa postará
hudobná skupina ZBM.

Súčasťou programu je tombola, preto sa obraciame s prosbou na občanov a živnostníkov o darovanie ceny do tomboly.

Občania Povrazníka, ktorí sa chcú zúčastniť plesu, nech sa prihlásia u starostu obce do nedele, 24.1.2016 . Po tomto termíne budú lístky ponúknuté iným záujemcom.

Read more

Verejná vyhláška 396/2015 obce Ľubietová

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúce sa projektu firmy Profi-NETWORK Slovakia, a.s.

“Realizácia optických sietí LU-1 Ľubietová, Povrazník, Strelníky”

Trasa optickej linky je plánovaná nasledovne:

Read more
1 2 3 4 5 6 15