Cyklotrasy

Značené trasy

Zelená cyklotrasa č. 5551 okolo Poľany (120 km, náročná)
Trasa 2 322 665www.bikemap.net

Neznačené trasy

Z Povrazníka na Žiarec a späť (22 km, náročná, 620 m prevýšenie)
Trasa 3 422 157www.bikemap.net

Okolo Farskej hory (15 km, stredne náročná, 410 m prevýšenie)
Trasa 3 422 207www.bikemap.net

Z Povrazníka na chatu pod Hrbom a späť (27 km, náročná, 760 m prevýšenie)
Trasa 3 422 307www.bikemap.net

Z Povrazníka do Slovenskej Ľupče (10 km, nenáročná, 80 m prevýšenie)
Trasa 3 422 285www.bikemap.net