Múzeum

Muzeálna miestnosť

V roku 2008 sme otvorili obecné múzeum, do ktorého postupne zhromažďujeme reštaurované exponáty z vlastných zdrojov, prevažne od našich občanov.

Srdečne Vás doň pozývame!

Otváracie hodiny
na základe osobného alebo telefonického dohovoru so starostom obce