Deň obce 2013

Obec Povrazník Vás pozýva na Deň obce a stretnutie rodákov, ktoré sa uskutoční v sobotu, 6. júla, v areáli bývalej školy.

 

Program začne o 15:00 a počas celého popoludnia sa budete môcť výborne zabaviť pri vystúpeniach folklórnych súborov, ukážkach tradičných remesiel, prezentáciách a športových súťažiach. Prezrieť si budete môcť i obecné múzeum a historickú požiarnu techniku.

 

Príďte aj so svojimi rodinami a známymi. Možno zistíte, že s týmto krásnym krajom máte spoločného viac, než ste si mysleli.

Vstupné je 2€, deti majú voľný vstup.

 

plagát

Viac

Zmeny v úhradách za rozhlas a televíziu

POVINNOSŤ PLATIŤ ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI

Dôležité informácie a rady, ako postupovať

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Od úhrady sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorá vlastnia viac nehnuteľností odberajúcich elektrickú energiu, pričom platia len za jedno odberné miesto.

Dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi majú zľavu z poplatku. Musia však opätovne preukázať nárok na zľavu.

Súhrn zmien zákona od 1.1.2013:

  • nárok na zľavu z poplatku už nemajú pracujúci poberatelia dôchodku
  • v prípade troch odberných miest elektriny je jedno miesto oslobodené, za druhé vzniká povinnosť platiť úhradu a za tretie odberné miesto nevzniká povinnosť platiť úhradu. Odberateľom musí byť ale jedna a tá istá osoba, t.j. nie iný člen rodiny

Kópie dokladov treba poslať najneskôr do 30. júna 2013 na adresu: RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava alebo na emailovú adresu: uhrady@rtvs.sk

RTVS 18. marca 2013 spustila aj infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.…

Viac
1 50 51 52 53 54 55