[:sk]Turistické trasy[:en]Hike trails[:]

[:sk]

Značené trasy

Na Mincu a hlavným hrebeňom Poľany do Detvy (25 km, náročná, 860 m prevýšenie)

Route 3 431 737 – powered by www.wandermap.net

Neznačené trasy

Driekyňou z Povrazníka (5 km, nenáročná, 130 m prevýšenie)

Route 3 431 717 – powered by www.wandermap.net

[:en]

Signed trails

On Minca and by main ridge Poľana to the Detva (25 km, difficult, 860 m elevation)

Route 3 431 737 – powered by www.wandermap.net

Unsigned trails

By Driekyňa from Povrazník (5 km, non difficult, 130 m elevation)

Route 3 431 717 – powered by www.wandermap.net

[:]