Waste

Calendar for separate waste disposal in 2020

Month Mixed waste Plastic Glass Metal
January 20.1. 21.1. 14.1. 25.1.
February 17.2. 18.2. 11.2. 22.2.
March 17.3. 18.3. 11.3. 29.3.
April 14.4. 16.4. 9.4. 22.4.
May 12.5. 19.5. 13.5. 17.5.
June 9.6. 16.6. 2.6. 17.6.
July 7.7. 22.7. 15.7. 30.7.
August 4.8. 19.8. 12.8. 23.8.
September 2.9. a 29.9. 16.9. 8.9. 27.9.
October 27.10. 20.10. 6.10. 22.10.
November 24.11. 17.11. 11.11. 18.11.
December 22.12. 15.12. 9.12. 16.12.

Ostatné druhy odpadu

Nefunkčné žiarivky a žiarovky, ako i použité batérie môžete bezplatne odovzdať na Obecnom úrade príp. v predajniach COOP Jednota v Strelníkoch a Ľubietovej. Sú tam pripravené na to určené nádoby.

Pre zber kovového odpadu a elektrospotrebičov je raz ročne v areáli škôlky pristavený veľkorozmerný kontajner. Nefunkčné elektrospotrebiče je taktiež možné individuálne vrátiť v ktorejkoľvek predajni elektro. Ostatný veľkorozmerný odpad sa v našej obci nezbiera.

Nebezpečný a stavebný odpad je nevyhnutné odviezť do špecializovaných zberných dvorov – Detox, Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica a Zberňa triedeného odpadu v Radvani, Banská Bystrica.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu v zmysle zákona 329/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov (príloha č. 2) v obci Povrazník bola v roku 2019 72,54%. V roku 2018 bola 42,11%.