Odpady

Kalendár odvozu separovaného odpadu pre rok 2017

Mesiac Zmiešaný odpad Sklo Plasty
Január 25.1. 9.1. 26.1.
Február 22.2. 6.2. 23.2.
Marec 22.3. 6.3. 23.3.
Apríl 19.4. 3.4. 20.4.
Máj 17.5. 1.5. a 29.5. 18.5.
Jún 14.6. 26.6. 15.6.
Júl 12.7. 24.7. 13.7.
August 9.8. 21.8. 10.8.
September 6.9. 18.9. 7.9.
Október 4.10. 16.10. 5.10.
November 1.11. a 29.11. 13.11. 2.11. a 30.11.
December 27.12. 11.12. 28.12.

Ostatné druhy odpadu

Nefunkčné žiarivky a žiarovky, ako i použité batérie môžete bezplatne odovzdať na Obecnom úrade príp. v predajniach COOP Jednota v Strelníkoch a Ľubietovej. Sú tam pripravené na to určené nádoby.

Nefunkčné elektrospotrebiče je možné vrátiť v ktorejkoľvek predajni elektro.
Nebezpečný a stavebný odpad je nevyhnutné odviezť do špecializovaných zberných dvorov – Detox, Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica a Zberňa triedeného odpadu v Radvani, Banská Bystrica.