Odpady

Kalendár odvozu separovaného odpadu pre rok 2019

Mesiac Zmiešaný odpad Plasty Sklo Kov
Január 23.1. 16.1. 25.1. 30.1.
Február 20.2. 5.2. 28.2.
Marec 20.3. 6.3. 29.3.
Apríl 17.4. 3.4. 29.4. 30.4.
Máj 15.5. 8.5. 31.5.
Jún 12.6. 5.6. 28.6.
Júl 10.7. 3.7. 12.7. 29.7.
August 7.8. 7.8. 30.8.
September 4.9. 4.9. 27.9.
Október 2.10. a 30.10. 2.10. a 30.10. 25.10. 28.10.
November 27.11. 27.11. 22.11.
December 23.12. 25.12. 20.12.

Ostatné druhy odpadu

Nefunkčné žiarivky a žiarovky, ako i použité batérie môžete bezplatne odovzdať na Obecnom úrade príp. v predajniach COOP Jednota v Strelníkoch a Ľubietovej. Sú tam pripravené na to určené nádoby.

Pre zber kovového odpadu a elektrospotrebičov je raz ročne v areáli škôlky pristavený veľkorozmerný kontajner. Nefunkčné elektrospotrebiče je taktiež možné individuálne vrátiť v ktorejkoľvek predajni elektro. Ostatný veľkorozmerný odpad sa v našej obci nezbiera.

Nebezpečný a stavebný odpad je nevyhnutné odviezť do špecializovaných zberných dvorov – Detox, Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica a Zberňa triedeného odpadu v Radvani, Banská Bystrica.

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu v zmysle zákona 329/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov (príloha č. 2) v obci Povrazník bola v roku 2018 42,11%.