Odpady

Kalendár odvozu separovaného odpadu pre rok 2018

Mesiac Zmiešaný odpad Sklo Plasty
Január 24.1. 8.1. 25.1.
Február 21.2. 5.2. 22.2.
Marec 21.3. 5.3. 22.3.
Apríl 18.4. 3.4. a 30.4. 19.4.
Máj 16.5. 28.5. 17.5.
Jún 13.6. 25.6. 14.6.
Júl 11.7. 23.7. 12.7.
August 8.8. 20.8. 9.8.
September 5.9. 17.9. 6.9.
Október 3.10. a 31.10. 15.10. 4.10.
November 28.11. 12.11. 1.11. a 29.11.
December 27.12. 10.12. 27.12.

Ostatné druhy odpadu

Nefunkčné žiarivky a žiarovky, ako i použité batérie môžete bezplatne odovzdať na Obecnom úrade príp. v predajniach COOP Jednota v Strelníkoch a Ľubietovej. Sú tam pripravené na to určené nádoby.

Pre zber kovového odpadu a elektrospotrebičov je raz ročne v areáli škôlky pristavený veľkorozmerný kontajner. Nefunkčné elektrospotrebiče je taktiež možné individuálne vrátiť v ktorejkoľvek predajni elektro. Ostatný veľkorozmerný odpad sa v našej obci nezbiera.

Nebezpečný a stavebný odpad je nevyhnutné odviezť do špecializovaných zberných dvorov – Detox, Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica a Zberňa triedeného odpadu v Radvani, Banská Bystrica.