Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Logo Operacny program Kvalita zivotneho prostredia
Logo EU Europsky fond regionalneho rozvoja

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:   Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník
Kód ITMS2014+:   310041X426
Prijímateľ:   Povrazník 22, 976 55 Povrazník
Miesto realizácie projektu:   Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Povrazník
Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:   OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:   4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:   OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Read more

Changed bus departure times from 2.4.2020

SAD Zvolen has changed bus departure timetable from 2.4.2020 until revoked:

Bus
Banská Bystrica (bus station, platform no. 1) –> Povrazník
Autobus
Monday – Friday 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 16:20 , 19:15 , 22:30
Saturday 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 19:15 , 22:30
Sunday 06:20 , 07:30 , 14:40 , 19:15
Povrazník (platform no. 792) –> Banská Bystrica (bus station)
Monday – Friday 04:15 , 06:10 ( Roosv. hospital ) , 07:20 , 08:35 , 12:00 , 16:30 , 20:10
Saturday 04:15 , 07:20 , 08:35 , 12:00, 16:30 , 20:10
Sunday 07:20 , 08:35 , 16:30 , 20:10

SAD Zvolen – bus departure timetable from 2.4.2020

Read more

Časozberné video z Podpoľania

Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé. Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej Poľany, roztrúsené usadlosti uprostred polí a lúk. Terasovité políčka vytvárajú výnimočnú harmonickú krajinu a vy máte pocit, že sa nachádzate uprostred starých fotografií. Po stáročiach tvrdej práce tu stále vládnu tradície, zvyky a autentický folklór. Podobné obhospodarovanie pôdy sa na Slovensku, či v Európe nájde len málokde.
Časozberné video zachytáva krajinu pod južnými a severnými svahmi Poľany, v častiach Hriňovských lazov a nad obcou Povrazník. Vzniklo z úcty k zachovaniu tradícií i k vnútornému vzťahu bohatstva tohto miesta, ktoré je pre mňa nevyčerpateľnou inšpiráciou.

Vlado Šifra…

Read more

Výsledky volieb do samosprávnych krajov 2017

V Banskobystrickom kraji sa naša obec Povrazník (Volebný obvod č. 1, kód obce 508926) umiestnila s účasťou voličov 71,77% na prvom mieste, celoslovensky sme na treťom mieste.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 124
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 89
Počet odovzdaných obálok: 89
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu: 82
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 80

Výsledky hlasovania pre voľby predsedu

Poradie na hlasovacom lístku Meno a priezvisko kandidáta Politický subjekt Počet platných hlasov Podiel platných hlasov
v %
9 Marian Kotleba ĽS Naše Slovensko 31 37,80
6 Igor Kašper NEKA 26 31,70
10 Ján Lunter NEKA 20 24,39
4 Martin Juhaniak NEKA 4 4,87
13 Alena Pivovarčiová NP 1 1,21
1 Viliam Baňák JEDNOTA-ĽSS 0 0,00
2 Miroslav Gálik NaS – ns 0 0,00
3 Pavel Greksa NEKA 0 0,00
5 Michal Kantor SZS 0 0,00
7 Martin Klus KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 0 0,00
8 Vojtech Kökény SRK 0 0,00
11 Stanislav Mičev NEKA 0 0,00
12 Zdenek Očovan NAJ 0 0,00
14 Ivan Saktor NEKA 0 0,00
15 Jozef Sásik Slovenská ľudová strana (SĽS) 0 0,00
16 Jozef Šimko NEKA 0 0,00
17 Milan Urbáni STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0 0,00

Výsledky hlasovania pre voľby do zastupiteľstva

Poradie na hlasovacom lístku Meno a priezvisko kandidáta Politický subjekt Počet platných hlasov Podiel platných hlasov
v %
25 Karol Konárik SNS 25 6,08
34 Ľubica Laššáková SMER-SD 24 5,83
22 Igor Kašper NEKA 22 5,35
64 Ján Šabo SMER-SD 22 5,35
28 Marian Kotleba ĽS Naše Slovensko 19 4,62
10 Július Ernek SNS 17 4,13
30 Viera Krakovská NEKA 17 4,13
48 Miroslav Potančok ĽS Naše Slovensko 16 3,89
32 Jaroslav Kuracina ĽS Naše Slovensko 15 3,64
46 Marcel Pecník NEKA 14 3,40
20 Daniel Karas SMER-SD 12 2,91
27 Marek Kotleba ĽS Naše Slovensko 12 2,91
69 Ján Šulaj SMER-SD 10 2,43
4 Katarína Belicová NEKA 9 2,18
42 Ľubomír Motyčka SMER-SD 9 2,18
23 Daniela Kemková ĽS Naše Slovensko 8 1,94
71 Pavel Trnka ĽS Naše Slovensko 8 1,94
9 Viera Dubačová NEKA 7 1,70
37 Andrea Maková NEKA 7 1,70
72 Martin Turčan NEKA 7 1,70
2 Miroslav Bálint NEKA 6 1,45
5 Pavol Bielik NEKA 6 1,45
12 Jakub Gajdošík SMER-SD 6 1,45
33 Ľubomír Kuracina NAJ 6 1,45
35 Milan Lichý NEKA 6 1,45
40 Marek Modranský SMER-SD 6 1,45
73 Vladimír Túry ŠANCA 6 1,45
76 Róbert Venéczi ĽS Naše Slovensko 6 1,45
7 Matej Bučko NEKA 5 1,21
17 Peter Gogola NEKA 5 1,21
58 Jozef Sásik Slovenská ľudová strana (SĽS) 5 1,21
36 Ondrej Lunter NEKA 4 0,97
60 Vladimír Sklenka NEKA 4 0,97
15 Ján Gereg SNS 3 0,72
26 Ivan Kostúr KSS 3 0,72
43 Iveta Nosková KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 3 0,72
44 Jana Orlická NEKA 3 0,72
45 Miroslav Ostrihoň NEKA 3 0,72
51 Marek Rapčaniak SME RODINA – Boris Kollár 3 0,72
56 Ivan Saktor NEKA 3 0,72
59 Jaroslav Sekerka KSS 3 0,72
21 Erika Karová NEKA 2 0,48
24 Marek Kliment SME RODINA – Boris Kollár 2 0,48
41 Matúš Molitoris NEKA 2 0,48
49 Milan Prašovský Slovenská ľudová strana (SĽS) 2 0,48
50 Ľudmila Priehodová NEKA 2 0,48
52 Juraj Remšík STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2 0,48
57 Peter Sárinec KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 2 0,48
61 Janka Slobodníková Slovenská ľudová strana (SĽS) 2 0,48
63 Ivan Šabo NEKA 2 0,48
67 Hubert Štoksa NEKA 2 0,48
74 Ivan Uhrík KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 2 0,48
78 Mário Vidák ĽS Naše Slovensko 2 0,48
79 Boris Virgula KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 2 0,48
1 Marián Adamják KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 1 0,24
11 Róbert Frnda DOMA DOBRE 1 0,24
14 Maroš Gera STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 0,24
31 Adam Kúkeľ Slovenská ľudová strana (SĽS) 1 0,24
38 Milan Mikulec MOST – HÍD 1 0,24
39 Anton Minárik SME RODINA – Boris Kollár 1 0,24
47 Jiří Pěč NEKA 1 0,24
65 Zuzana Šerfőző MOST – HÍD 1 0,24
75 Miloš Vajs NP 1 0,24
80 Denisa Zaťková STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 0,24
3 Daniela Baranová MOST – HÍD 0 0,00
6 Dana Boháčiková NP 0 0,00
8 Richard Burkovský Slovenská ľudová strana (SĽS) 0 0,00
13 Marcela Gallová STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0 0,00
16 Monika Geregová MOST – HÍD 0 0,00
18 Róbert Hrnčiar STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0 0,00
19 Ján Jambrich Slovenská ľudová strana (SĽS) 0 0,00
29 Ivan Kotúček KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS 0 0,00
53 Katarína Richterová STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0 0,00
54 Vladimír Rosinský Slovenská ľudová strana (SĽS) 0 0,00
55 Roman Ružica ŠANCA 0 0,00
62 Ľudovít Szilágyi MOST – HÍD 0 0,00
66 Milan Ševčík STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 0 0,00
68 Roman Štrba Slovenská ľudová strana (SĽS) 0 0,00
70 Ladislav Topoľský SMER-SD 0 0,00
77 Dominik Veselovský SNS 0 0,00
Read more
1 2 3 14