Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

Logo Operacny program Kvalita zivotneho prostredia
Logo EU Europsky fond regionalneho rozvoja

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:   Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník
Kód ITMS2014+:   310041X426
Prijímateľ:   Povrazník 22, 976 55 Povrazník
Miesto realizácie projektu:   Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Povrazník
Poskytovateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:   OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:   4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:   OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Read more

Changed bus departure times from 2.4.2020

SAD Zvolen has changed bus departure timetable from 2.4.2020 until revoked:

Bus
Banská Bystrica (bus station, platform no. 1) –> Povrazník
Autobus
Monday – Friday 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 16:20 , 19:15 , 22:30
Saturday 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 19:15 , 22:30
Sunday 06:20 , 07:30 , 14:40 , 19:15
Povrazník (platform no. 792) –> Banská Bystrica (bus station)
Monday – Friday 04:15 , 06:10 ( Roosv. hospital ) , 07:20 , 08:35 , 12:00 , 16:30 , 20:10
Saturday 04:15 , 07:20 , 08:35 , 12:00, 16:30 , 20:10
Sunday 07:20 , 08:35 , 16:30 , 20:10

SAD Zvolen – bus departure timetable from 2.4.2020

Read more

Časozberné video z Podpoľania

Podpoľanie – miesto v ktorom cítite časy minulé. Laznícke osídlenie na svahoch majestátnej Poľany, roztrúsené usadlosti uprostred polí a lúk. Terasovité políčka vytvárajú výnimočnú harmonickú krajinu a vy máte pocit, že sa nachádzate uprostred starých fotografií. Po stáročiach tvrdej práce tu stále vládnu tradície, zvyky a autentický folklór. Podobné obhospodarovanie pôdy sa na Slovensku, či v Európe nájde len málokde.
Časozberné video zachytáva krajinu pod južnými a severnými svahmi Poľany, v častiach Hriňovských lazov a nad obcou Povrazník. Vzniklo z úcty k zachovaniu tradícií i k vnútornému vzťahu bohatstva tohto miesta, ktoré je pre mňa nevyčerpateľnou inšpiráciou.

Vlado Šifra…

Read more
1 2 3 15