Možnosť zníženia poplatkov za odpady

Občania Povrazníka, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu platiť poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad v plnej výške, môžu požiadať na obecnom úrade o zníženie týchto poplatkov. Žiadosť si môžete stiahnuť tu:

žiadosť