Pod Poľanou vznikla skupina na podporu inteligentnej energetiky

24. 1. 2013 sa v sídle Priateľov Zeme–CEPA na Ponickej Hute stretli absolventi energetického
vzdelávania a založili Regionálnu skupinu na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE). Jej
poslaním je podporovať rast energetickej sebestačnosti 4 mikroregiónov okolo Poľany.

Celá tlačová správa

Read more

V októbri začína ďalší kurz o inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 21.09.2012 – Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravujú už štvrtý turnus vzdelávacieho kurzu o inteligentnej energetike na Poľane. Má pripraviť ďalších zástupcov samospráv, občanov a študentov žijúcich v tomto vidieckom regióne na budúcu koordináciu regionálnej energetiky. Doteraz kurz absolvovalo už 50 účastníkov, z nich 36 s certifikátom.

Read more
1 12 13 14 15