Village day – natives meeting 2016

First weekend in July we organized traditional Village day and natives meeting. Exhibition covered little children from near preliminary school and folk group Šajbani from Strelniky. For the first time we invited seniors of folk group Partizán from Slovenskej Ľupče leaded by its artistic director Igor Kovačovič in our little amphitheatre. Photos from the event can be found in photogallery.…

Read more

Dane v roku 2016

Obec Povrazník žiada občanov u ktorých nastala zmena pri nehnuteľnostiach – kúpa, predaj, dedenie – aby do 31.01.2016 doručili na obecný úrad nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Úhyn psa alebo nového psa je tiež potrebné nahlásiť na obecný úrad

Tí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2016, sú povinní predložiť stanovené podklady a formulár s čestným vyhlásením, ktorý je na obecnom úrade.

Čestné prehlásenie (docx)

Read more
1 2 3 4 5 15