Knižnica

Úradné hodiny
Nedeľa: 16:00 – 17:00
alebo po dohode: 0910/912 543