Obec

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424 pod názvom Powrazni a jej história je spätá s baníctvom. V minulosti mala dedina takmer 400 obyvateľov.
V súčasnosti tu ľudia nachádzajú najmä pokojné a príjemné miesto pre život. A to nielen starší, ale i mladí. Ešte stále gazdujú a pestujú zeleninu na svojich políčkach, chovajú ovce, ošípané a zajace. Pracujú na miestnom družstve alebo v blízkom okolí vďaka dobrému autobusovému spojeniu s Banskou Bystricou.

PAMÄTIHODNOSTI
Stojí tu zvonica s murovaným prízemím s dreveným poschodím a stĺpikovou konštrukciou s debnením.

KULTÚRA
V obci je muzeálna miestnosť, otvorená v roku 2008, kde sa nachádzajú reštaurované exponáty od miestnych ľudí.

ĽUDOVÉ TRADÍCIE
Obyvatelia sa špecializovali na pletenie povrazov, ktorými zásobovali hlavne ľubietovské bane, Španiu Dolinu, Staré Hory a iné bane. Pri zvonici stoja tri balvany s vytesanými dierami, v nich boli osadené drevené stroje, pomocou ktorých kedysi remeselní­ci šponovali a splietali povrazy.

TURISTIKA A REKREÁCIA
Pri obci sa nachádza vulkanická jaskyňa – Ďuríkova diera a pohorie Poľany, ktoré ponúka úžasné zážitky z rozmanitej prírody, kde môžete so šťastím uvidieť aj niektorú z veľkých šeliem. Okolie Povrazníka je aj vyhľadávanou hubárskou lokalitou.

PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI
Povrazní­k je známy výskytom krásnych drevných opálov a bieleho plážového piesku.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Región: RENTAR
IČO: 00313742
Počet obyvateľov: cca 140 (aktuálne informácie zo sčítania obyvateľov)
Rozloha: 323 ha

Kresba Povrazníka
Kresba Povrazníka
Štefan Prukner - maľba Povrazníka
Štefan Prukner – Povrazník
rok 1973, 35×50 cm, olej na kartóne