Prírodné pomery

Jednou z mála dedín na Slovensku, ktorá si až dodnes dokázala zachovať svoj malebný vidiecky ráz, je Povrazník.

z vysky 1
z vysky 2

Geomorfológia

Povrazník leží vo Zvolenskej kotline v nadmorskej výške 651 metrov n. m. a jeho kataster s rozlohou 323 hektárov sa rozprestiera v severnom podhorí Poľany. Najvyšší bod katastra tvorí na juhovýchodnej hranici Veľký Jaseňový vrch s nadmorskou výškou 908 metrov n. m., v ktorého západnej časti sa nachádza vulkanická jaskyňa.

Jasenovy vrch
Jasenovy vrch
jaskyna Durikova diera

Geológia

Prevažnú časť povrchu pokrývajú horniny sopečného pôvodu (pyroklastiká andezitov a južne od obce môžeme pozorovať menší výskyt ryolitových pyroklastík). V miestnej časti nad Valachovom je menší výskyt bieleho plážového piesku. Ide pravdepodobne o pozostatok po treťohornom jazere. Piesok sa v minulosti ťažil a používal na výrobu zlievarenských foriem v neďalekom Hronci.

nad Valachovom

Vodné pomery

Povrazník je pramenná oblasť potoka Driekyňa, ľavostranného prítoku Hrona, ktorý je bystrinného charakteru a dosahuje dĺžku 10,6 kilometra. Pramení vo výške 675 metrov n. m., tečie severozápadným smerom a pri Slovenskej Ľupči vo výške 367 metrov n. m. vteká do Hrona. Plocha povodia je 20 kilometrov štvorcových. Okrajom katastra Povrazníka tečie aj potok Vôdka, ktorý nad Ľubietovou vytvára vodopád a pri obci Lučatín sa vlieva do Hrona. Obec čerpá pitnú vodu z dvoch vodných zdrojov v masíve Veľkého Jaseňového vrchu.

vodopad Vodky