Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce.

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ (sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Ing. Mário Hanzel (ASV), Povrazník 47
  • Anna Filadelfiová (SMER-SD), Povrazník 53
  • Daniel Kantor (ASV), Povrazník 44
  • Erika Štubniaková (SMER-SD), Povrazník 4
  • Dušan Potančok (SMER-SD), Povrazník 41

Výsledky posledných komunálnych volieb