Poslanci

Poslanci tvoria obecné zastupiteľstvo, ktoré je kolektívny orgán obce.

Zastupiteľský zbor má vyhradené právo rozhodovať o najdôležitejších veciach obce a riešiť základné otázky života obce, a to najmä v oblasti hospodárenia s majetkom obce a finančnými zdrojmi obce, ďalej v oblasti kreačnej, normotvornej a kontrolnej.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ (sľub poslanca obce)

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Ing. Mário Hanzel (Doma dobre), Povrazník 47
  • Bc. Ján Kantor (Nezávislý), Povrazník 20
  • Peter Majer (SMER-SD), Povrazník 52
  • Bc. Ivana Pinkasová (Nezávislá), Povrazník 34
  • Dušan Potančok (SMER-SD), Povrazník 41

Komisie:
Kultúrno-športová – predseda Bc.Ivana Pinkasová, člen Bc.Ján Kantor
Stavebná a životného prostredia – predseda Peter Majer, člen Dušan Potančok

Výsledky posledných komunálnych volieb