Obecná semienkareň

Po viacerých kurzoch smerujúcich k uchovaniu nášho živého dedičstva sme v rámci projektu Živé dedičstvo Povrazníka 2 vytvorili aj niečo hmatateľné, trvalé a potenciálne chutné.

V Povrazníckej Obecnej knižnici sme založili OBECNÚ SEMIENKAREŇ po vzore semínkoven či grenoték inde vo svete (francúzskych les grainotheques a amerických seedbanks).

Čo: Je  to vlastne taká (čarovná) skrinka plná semienok, ktoré sme dopestovali a o ktoré sme sa rozhodli podeliť. Okrem knižiek si tak môžete na jednom mieste „požičať“ aj semienka na nasledujúcu sezónu a/alebo sa aj o nejaké podeliť. Podrobnosti sú v Pravidlách semienkarne.

Kde: v sále Obecného úradu, Povrazník 22

Kedy: najbližšie v nedeľu 3.3.2023 od 13:00 do 15:00

Pre koho: Semienkareň je prístupná VŠETKÝM, nielen obyvateľom Povrazníka

Kontakt: andreamiklosova @ hukala.sk   0904 523 398

Aktuálny zoznam darovaných semienok
Semienkaren_kniha_darcov ku dňu 29.1.2024

V tomto súbore nájdete aj pomôcku, aby ste vedeli, koľko semenných rastlín treba vypestovať a ako ďaleko od seba majú byť jednotlivé odrody určitého druhu, aby sme zachovali kvalitné a verné odrody pestovaných rastlín.

Okrem toho v knižnici pri semienkárni nájdete aj 2 publikácie o semenárení:
Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov semien. Alter-Nativa. 2011 (26 strán)
Dostálek, Petr a kol. Pěstujeme si vlastní semínka. Alter-Nativa. 2011 (128 strán)

Obecná semienkareň má aj svoju facebookovú stránku a facebookovú skupinu. Radi vás v nej uvítame.