Obecná semienkáreň

Po viacerých kurzoch smerujúcich k uchovaniu nášho živého dedičstva sme v rámci projektu Živé dedičstvo Povrazníka 2 vytvorili aj niečo hmatateľné, trvalé a potenciálne chutné.

V Povrazníckej Obecnej knižnici sme založili OBECNÚ SEMIENKÁREŇ.

Čo: Je to vlastne taká (čarovná) skrinka plná semienok, ktoré sme dopestovali a o ktoré sme sa rozhodli podeliť. Okrem knižiek si tak môžete na jednom mieste „požičať“ aj semienka na nasledujúcu sezónu a/alebo sa aj o nejaké podeliť. Podrobnosti sú v Pravidlách semienkárne.

Kde: v Obecnej knižnici na poschodí Obecného úradu, Povrazník 22

Kedy: pravidelne PRVÚ NEDEĽU V MESIACI OD 15:00 DO 17:00, zároveň s otváracími hodinami knižnice

Pre koho: Semienkáreň je prístupná VŠETKÝM, nielen obyvateľom Povrazníka

Aktuálny zoznam darovaných semienok (aktualizuje sa k poslednej nedeli v mesiaci)
Semienkaren_kniha darcov ku dňu 9.10.2019

V tomto zozname nájdete aj pomôcku, aby ste vedeli,  koľko semenných rastlín treba vypestovať a ako ďaleko od seba majú byť jednotlivé odrody určitého druhu, aby sme zachovali kvalitné a verné odrody pestovaných rastlín.

Okrem toho v knižnici pri semienkárni nájdete aj 2 publikácie o semenárení:
Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov semien. Alter-Nativa. 2011 (26 strán)
Dostálek, Petr a kol. Pěstujeme si vlastní semínka. Alter-Nativa. 2011 (128 strán)