Mapa ovocných stromov

Výsledok mapovania ovocných stromov v katastri našej obce. Priebežne budeme mapu dopĺňať a vylepšovať.