Koronavírus

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška – rozhodnutie – zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška – rozhodnutie – izolácia v domácom prostredí

Usmernenie pre OÚ KS IZS – aktualizácia č. 2

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti nosiť rúška

Dôležité linky

Vládna stránka s aktuálnymi informáciami

Úrad verejného zdravotníctva SR

Call centrá:

 • Infolinka – 0123 (zadarmo zo všetkých telekomunikačných sietí)
 • Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, email: novykoronavirus@uvzsr.sk
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Aktuálne opatrenia proti šíreniu vírusu schválené Ústredným krízovým štábom

 • Všetkym osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
 • Zavedú sa hraničné kontroly, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý, alebo prechodný pobyt.
 • Všetky tri medzinárodné letiská – Bratislava, Košice, Poprad – budú uzavreté pre osobnú prepravu.
 • Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie.
 • Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe.
 • Školy a školské zariadenia budú od pondelka (16.3.) zatvorené na dva týždne.
 • Zatvorené ostanú aj sociálne a kultúrne zariadenia.
 • Zatvorené budú bary, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.
 • Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.
 • Prevádzka obchodných centier cez víkend bude obmedzená (nakúpiť bude možné len potraviny, lieky a drogériu).

A: POJMY A ČÍSLA

COVID-19 = Coronavirus disease 19 = mierne závažné respiračné ochorenie dolných dýchacích ciest spôsobené vírusom SARS-CoV- 2, prenášaným kvapôčkovým prenosom.
Smrtnosť=letalita = pomer čísla potvrdených infikovaných k číslu úmrtí potvrdených infikovaných.
Aktívne prípady k 9.3.2020: 114 276 potvrdených infikovaných
Úmrtia potvrdených infikovaných k 9.3.2020: 4009 infikovaných
Smrtnosť: 3,5 %.
Odhady Svetovej Zdravotníckej organizácie identifikovaných, málo symptomatických a asymptomatických prípadov: 50 000 až 100 000 prípadov
Smrtnosť v korelácii k vyššie uvedenému: 1,87 % – 2,44 %
Napríklad SARS epidémia iného typu vírusu z roku 2003 – smrtnosť: 9,6 %

B: ČO SA DEJE AKTUÁLNE

Aktuálny koronavírus funguje ako MIERNA DVOJICA kmeňov z čeľade Koronavírusy. Z tejto čeľade pochádza asi 30 kmeňov najčastejšie sa vyskytujúcich vírusov nádchy.
V Číne sa rozširoval sa vo väčšine prípadov agresívnejší, mladší z dvojice Koronavírusov, kmeň L. Starší a menej agresívny kmeň S sa rozširuje v súčasnosti vo zvyšku sveta, v časti prípadov v severnom Taliansku figuruje zrejme agresívnejší kmeň L. Starší, menej agresívny typ sa cez dostatočné množstvo hostiteľov adaptoval = zmutoval do mladšieho, agresívnejšieho kmeňa.
Opatrenia spomalili „výskyt“ nových hostiteľov a znemožnili tak vírusu adaptovať sa naďalej do svojej agresívnejšej podoby s ťažším priebehom v rizikovej skupine.

RIZIKOVÉ SKUPINY = letalita na úrovni 10-15 % prípadov : seniori nad 60 rokov, astmatici, ľudia s pľúcnymi ochoreniami, ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami a hypertenziou, onkologickí pacienti, astmatici a ťažkí alergici.

DODRŽANÍM SÚBORU KROKOV
efektívne znížime mieru prenosu z človeka na človeka – (adaptibility) vírusu do takej podoby infekcie, ktorej priebeh predstavuje zásadný faktor strachu v našom okolí. Zmierni sa aj priebeh ochorenia v prípade rizikových skupín.
Čím viac ľudí bude opatrenia dodržiavať – tým rýchlejšie sa vírus oslabí, zníži sa počet prenášačov a hostiteľov a pandémia sa spomalí

A TO NASLEDOVNE

 1. OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM.
  Ostrihajte deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe.
  Chemické zloženie mydla rozrušuje tukový obal kapsuly, v ktorou je koronavírus obalený. Ten je zároveň slabým miestom vírusu. Molekulárna štruktúra mydla po kontakte s vodou tvorí amfifílie, typy molekúl, ktoré infiltrujú dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné masírovať po dobu 1 minúty.
  Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte takisto, minimálne 30 sekúnd.
  Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou, čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie.
 2. CHLÓR A VYSOKÁ TEPLOTA SÚ ZÁKLADNÝMI DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI NA POVRCHY, PODLAHY A ODEVY
  Prostriedky na báze chlórnanu sodného (u nás hlavne SAVO) sú dostačujúcou metódou, ako udržať čistotu v priestore, v ktorom žijeme. V rozprašovači, alebo vo forme nariedeného koncentrátu, nechajte na povrchoch v kuchyni, toalete, a na podlahe pôsobiť minimálne 5 minút. Všetky odevy, ktoré prichádzajú do kontaktu s povrchmi v miestach s hromadným výskytom ľudí, v autách a MHD – perte na 60-tich stupňoch, môžete pridať prostriedok na báze chlóru do prania. Všetky uteráky a textilné vreckovky, ktoré prichádzajú do kontaktu s tvárou perte na 90-tich stupňoch. Takisto s možným pridaním chlórového prostriedku.
 3. PORANENIA NA POKOŽKE TELA A TVÁRE DEZINFIKUJTE A ZAKRYTE NÁPLASŤOU
  Rany a ranky vyčistite v prvom rade vodou a mydlom. Ak sú k dispozícii tak alternatívne peroxidom vodíka, alebo 60 % alkoholom, Septonexom, Ajatinom. V prípade núdze čistými pitnými destilátmi – bielymi alkoholmi.
 4. UVEDOMELÁ IZOLÁCIA A PRESUNY POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ
  Zdržiavajte sa doma a vetrajte, rovnako sa aj prechádzajte na čerstvom vzduchu. Vonku trávte čas v minimálnom počte a presúvajte sa tak, aby ste „rozpúšťali dav“ – teda prechádzajte sa PEŠO na menej zaľudnených miestach. Nevychádzajte na prechádzky za účelom trávenia času v uzavretých, aj keď väčších priestoroch (nákupné centrá, malé parky, zaľudnené priestranstvá. Ak používate auto, odvezte sa, vrámci skupiny, ktorá žije v jednej domácnosti na menej zaľudnené miesta a prechádzajte sa na priamom Slnku minimálne 30 minút. Mimo existenčných situácií necestujte a nepresúvajte sa vlakmi, autobusmi a lietadlami. Vyhýbajte sa MHD.
  NECESTUJTE DO OHROZENÝCH OBLASTÍ
 5. NAKUPUJTE OSOBITNE. V PRÍPADE RODIČOV DETÍ, NECH NAKUPUJE TEN RODIČ, KTORÝ JE S DEŤMI MENEJ ČASTO. AK JE TO MOŽNÉ AUTOM, ALEBO PEŠO.
 6. RODIČIA DETÍ – V NASLEDUJÚCE DNI NEVYSTAVUJTE SENIOROV V RODINE A RIZIKOVÉ SKUPINY KONTAKTU S DEŤMI RESP. VNÚČATAMI, ROVNAKO TAK SA MIMO NUTNÝCH PRÍPADOV NEKONTAKTUJTE SO SENIORMI A RIZIKOVÝMI SKUPINAMI VŠEOBECNE VY OSOBNE.
  Novorodenci, batoľatá, kojenci, predškolské a školské deti a teenageri majú agresívnejšie reagujúcu imunitu na podnety – vo vývoji, čo znamená, že ak sa aj nakazia, vo vačšine prípadov fungujú ako tzv. efektívni asymptomatickí prenášači. Sami o sebe sa s nákazou vyrovnávajú výborne a úplne bez, alebo iba s nenápadnými až miernymi príznakmi, v kontakte s rizikovym pacientom sú ale vysoko infekční. Rovnaký princíp platí aj pre bezdetných ľudí vo veku od cca 20-35 rokov, aj keď v tejto skupine sa príznaky už zhmotňujú viditeľnejšie, hoci môžu ostávať skryté.
 7. AK ŽIJETE V DOMÁCNOSTI S OSOBAMI VO VEKU 20-39 ROKOV ALEBO STE OSOBA VO VEKU 20- 39 ROKOV. Pre kontakt so seniormi a rizikové skupiny platia tie isté pravidlá.
  Pre nich, aj pre vás.
 8. ŽIVOČÍŠNE BIELKOVINY – MÄSO A VAJÍČKA NECHAJTE PREJSŤ BODOM VARU. DODRŽUJTE HYGIENU RÚK PRI MANIPULÁCII S POTRAVINAMI.
 9. KONZUMUJTE PROBIOTIKÁ acidofilné produkty s Lactobacillom, kyslá kapusta, ovčia bryndza, jogurty. ZVÝŠTE PRÍJEM OVOCIA A ZNÍŽTE PRÍJEM JEDNODUCHÝCH CUKROV.
 10. AK SA CÍTITE CHORÍ, ROZLIŠUJTE PRÍZNAKY. LEKÁRA KONTAKTUJTE TELEFONICKY, OSTAŇTE DOMA A ČAKAJTE NA POKYNY. NIKOHO Z DOMÁCNOSTI NEPRESÚVAJTE NA INÉ MIESTO.

  Ochorenie zasahuje dolné dýchacie cesty. Suchý, zadúšavý, dráždivý kašeľ bez hlienov. Bolesti hlavy, kĺbov a svalov, celková vyčerpanosť, pocit ťažoby a pichanie na hrudníku, pocit tzv.“nedostatočného nádychu“. Teplota na hranici, alebo tesne za hranicou 38 stupňov, ale rovnako aj vysoko za hranicou 38 stupňov, v kombinácii s kašľom a zvyškom uvedených príznakov.
  Nádcha, bolesti prínosových dutín, hlieny v nose, aj keď s bolesťou v hrdle, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je COVID-19.

 11. NEZATAJUJTE AKÉKOĽVEK DETAILY O VAŠOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE, ROVNAKO O KTOROMKOĽVEK PRíBUZNOM A AKOMKOĽVEK ČLENOVI VAŚEJ DOMÁCNOSTI.

  Vzhľadom na nejasnú a doteraz nešpecifikovanú infekčnosť počas inkubačnej doby, je relevantný čas, ktorý zohráva úlohu v cestovateľskej anamnéze hlavne, ale nielen pre destináciu severné Taliansko celý február a vyššie. Ak spĺňate obe podmienky, zdržiavajte sa nasledujúcich 14 dní prevažne doma. Ak sa začnete cítiť chorí, riaďte sa bodmi 10,11 a 13.

 12. Zásobujte sa racionálne, myslite na to, že vykupovaním tovaru vyháňate do priestoru ďalších hostiteľov, ktorí budú cirkulovať po obchodoch dlhšiu dobu.
  Rizikovým skupinám sťažujete situáciu a potenciálne im vytvárate situáciu, aby sa vyčerpali a zvýši sa tak riziko infikovania ich aj ďalších.
 13. Nepodliehajte strachu, pri tomto víre figuruje viacero neznámych, ale jediný spôsob ako ich eliminovať je, analyzovať situáciu.
  To je možné len ak sa nešíri panika a laboratóriá majú dostatok času izolovať celú genetickú štruktúru v štádiu, kedy sa nepremnožia jeho hostitelia – znižujeme tak schopnosť víru adaptovať sa – teda mutovať.
 14. Upokojujte a inštruujte pravidelne telefonicky seniorov a rizikové skupiny v rámci rodiny a vašich známych.
  BUĎTE ZDROJOM INFORMÁCIÍ, KTORÉ POTREBUJÚ POČUŤ