Plán rozvoja obce

Plán rozvoja obce 2014-2020

Predkladáme vám schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Povrazník na roky 2014-2020

PHSR na roky 2014-2020 (pdf)
Plán zámerov pre roky 2014-2020 (pdf)

Plán rozvoja obce 2009-2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Povrazník na roky 2009-2013
Plán zámerov pre roky 2009-2010
Strom problémov mikroregiónu Rentár