Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník

Ustanovujúce Valné zhromaždenie spoločenstva sa uskutočnilo dňa 30.11.1993, a vzniklo obnovením bývalého urbariátu a pasienkového hospodárstva v Povrazníku ako dobrovoľné združenie členov, majiteľov urbárskych účastín. Spoločenstvo bolo registrované podľa zákona SNR č. 219/1991 Zb. na Obecnom úrade Povrazník dňa 5.4.1995 a dňa 22.7.1996 bolo spoločenstvo registrované podľa § 10 zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici. Na základe tejto registrácie spoločenstvo navonok vystupuje ako právnická osoba (organizácia).