Kultúra a šport

Kultúrno-spoločenského vyžitie obyvateľov predstavujú okrem občasných divadelných a folklórnych predstavení najmä každoročné aktivity:

Obecný Ples – jedna z posledných príležitostí v plesovej sezóne dobre si zatancovať
Deň obce – stretnutie rodákov – usporadúva sa každý rok začiatkom júla
Stavanie májov – u nás neobvykle nie na 1. mája, ale až na Turíce
Deň detí – malý výlet či súťaž pre našich najmenších
Jánska vatra – stretnutie obyvateľov pri teple ohňa a pripomenutie si všetkého, čo nás spája
Mikulášske čertenie – horkosladká zábava pre deti
Vianočný punč – nič nezohreje na sviatky tak, ako dobrý punč so susedmi a blízkymi

Kluby, spolky a združené spoločenské aktivity, ktoré pôsobia v obci:
Dobrovoľný hasičský zbor
Klub protifašistických bojovníkov