Samospráva

Štatút obce
Zásady hospodárenia

Historický prehľad starostov

  • 1990 – 2006 : Emil Macko
  • 2006 – súčasnosť : Ivan Kováč

Kľúčové udalosti v histórii obce

  • začiatkom 14. storočia sa tu usadili prví obyvatelia
  • v roku 1927 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor
  • v roku 1951 bola obec elektrifikovaná a bol zavedený telefón
  • v roku 1958 začalo fungovať JRD, bola vyasfaltovaná cesta a začal premávať prvý autobus
  • v roku 1995 obec prijala svoj erb

Výkon prenesených kompetencií štátu na samosprávy

Od 1.2.2014 je obec Povrazník súčasťou Spoločného obecného úradu (SOU) v Banskej Bystrici v oblasti sociálnych vecí.