Tiesňové volanie

112Spoločné číslo tiesňového volania: 112
Polícia: 158
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150

Na číslo tiesňového volania 112 môžete volať z akéhokoľvek telefónu, pevnej linky, mobilu či telefónneho au. Vytočte čísla 1-1-2 bez predvoľby a počkajte, kým sa na druhej strane linky ozve operátor. Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na najbližšie koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.

Na číslo tiesňového volania treba volať len v prípadoch, keď je bezprostredne ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a kedy je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému:

 • požiaru budov, automobilových vozidiel, lesa alebo iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien budov, lesov, atď.,
 • prírodnej katastrofy – povodní, veternej smršti, snehových kalamít, kedy došlo k ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,
 • závažných dopravných nehôd, pri ktorých sú zranené alebo usmrtené osoby,
 • lúpežného prepadnutia či krádeže (napr. automobilového vozidla, peňaženky, batožiny, a podobne,
 • lúpežného vlámania do budov alebo automobilových vozidiel,
 • ak je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadaných stromov,
 • ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 • ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak ste svedkom pokusu o samovraždu,
 • závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak niekto utrpel poranenie elektrickým prúdom,
 • ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Vyhýbaj sa zneužívaniu čísla tiesňového volania 112!
Volaním na číslo tiesňového volania 112, ak pomoc skutočne nepotrebujete, toto číslo blokujete a znemožňujete sa dovolať človeku v tiesni. Raz aj vy možno budete potrebovať pomoc.

Na tiesňové číslo 112 nevolajte

 • ak je evidentné, že nejde o bezprostredné ohrozenie,
 • ak chcete len zistiť, či tiesňové volanie funguje,
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť,
 • ak sa chcete len pobaviť,
 • ak sa chcete len o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku, a podobne).