Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. marca 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. apríla 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie volieb rozhodnutím predsedu NRSR
Informácia pre voliča

Kandidáti:
1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava – vzdal sa kandidatúry
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., – vzdal sa kandidatúry

Výsledky prvého kola volieb (volebný okrsok 1, obec Povrazník, kód obce 508926, kód OVK 601):

  • počet voličov zapísaných v zozname voličov – 120
  • počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 88
  • počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 88
  • počet platných hlasov – 88

Výsledky druhého kola volieb (volebný okrsok 1, obec Povrazník, kód obce 508926, kód OVK 601):

  • počet voličov zapísaných v zozname voličov – 113
  • počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 87
  • počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 87
  • počet platných hlasov – 87

Zápisnica s výsledkami volieb prezidenta – 1 kolo

Zápisnica s výsledkami volieb prezidenta – 2 kolo

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie uplynie v pondelok 19. februára 2024 o 24 hod.

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je : povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55


Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 8.6.2024 od 7:00 do 22:00 h. Na území SR sa bude voliť 15 poslancov.

Vyhlásenie volieb rozhodnutím predsedu NRSR

Informácie pre voliča

Výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 110
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 50
Poet voličov, ktorí odovzdali obálku: 50
Počet platných odovzdaných hlasov: 50

Zápisnica s výsledkami volieb

Všetky potrebné informácie je možné nájsť aj na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je: povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55