Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie volieb rozhodnutím predsedu NRSR
Informácia pre voliča

V zmysle plnenia harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy Obec Povrazník určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie túto emailovú adresu:

povraznik@povraznik.sk