Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie volieb rozhodnutím predsedu NRSR
Informácia pre voliča
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Kandidáti na prezidenta Slovenskej Republiky

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie uplynie v utorok 11. februára 2019 o 24 hod.

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je : povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55

Výsledky prvého kola volieb

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. Na území SR sa bude voliť 14 poslancov.

Vyhlásenie volieb rozhodnutím predsedu NRSR

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je: povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55