Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

V zmysle § 1 ods.1 Zák.č.300/93 Z.Z. je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia (matka podpisuje hlásenie o narodení v pôrodnici, otec pri prevzatí rodného listu dieťaťa na matrike).

Na prevzatie rodného listu na Matričnom úrade je potrebné predložiť tieto doklady:

 1. ak sú rodičia dieťaťa manželia, matka nemusí prísť a otec musí prísť a predloží: originál sobášneho listu + občiansky preukaz (OP) oboch rodičov,
 2. ak je matka rozvedená a od právoplatného rozvodu uplynulo viac ako 300 dní pred narodením dieťaťa,
  • a nechce určiť otcovstvo príde osobne a predloží: OP + právoplatný rozsudok o rozvode,
  • a chce určiť otcovstvo príde osobne s biologickým otcom a predloží: OP + právoplatný rozsudok o rozvode + OP biologického otca,
 3. ak je matka rozvedená a od právoplatného rozvodu uplynulo menej ako 300 dní pred narodením dieťaťa nemôže určiť otcovstvo s biologickým otcom dieťaťa. Do rodného listu bude zapísaný ako otec bývalý manžel, ktorý musí podpísať súhlas o mene. Môže byť nahradený aj súhlasným vyhlásením o mene u notára, alebo na inom matričnom úrade. Ak odmietne podpísať súhlas o mene bude vystavený rodný list bez mena len s priezviskom dieťaťa. Matka predloží: OP + sobášny list + právoplatný rozsudok o rozvode + (súhlas otca o mene),
  Až po zapretí otcovstva na príslušnom súde bude možné spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom. Musia prísť obaja rodičia a predložiť: OP + právoplatný rozsudok o rozvode,
 4. ak je matka slobodná:
  • a nechce určiť otcovstvo, príde sama a predloží: OP + (rodný list),
  • a chce určiť otcovstvo, prídu obaja rodičia s OP + (rodné listy),
 5. ak rodičia majú spísanú zápisnicu pred narodením o určení otcovstva stačí keď príde otec a
  predloží OP oboch rodičov.

Matričné doklady môžu byť vydané len rodičom dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch sa vydajú tretej osobe, ktorá predloží hore uvedené doklady a úradne overené splnomocnenie so súhlasným vyhlásením otca o mene dieťaťa.