Oprava cesty Strelníky – Ľubietová

Obecný úrad Povrazník upozorňuje obyvateľov a návštevníkov našej obce, že od 23.11.2016 do 2.12.2016 bude prebiehať rekonštrukcia cesty medzi obcami Strelníky a Ľubietová. Z toho dôvodu bude doprava presmerovaná. Autobusy budú jazdiť popri chate Lubetha a kúpalisku Strelníky. Autom sa do našej obce dostanete aj priamo z Ľubietovej po hrebeni.

Viac

Pozvánka Kalište 2016

Výbor ZO SZPB Strelníky a Povrazník pozýva svojich členov, ako aj ostatných občanov našich obcí na 11. ročník „Stretnutie generácií na Kališti“, ktoré sa bude konať dňa 13. augusta 2016. Záujemcovia o toto podujatia sa môžu prihlásiť u p. Mišányovej v predajni SAMA najneskôr do 20. júla 2016. Vstupné na podujatie je 4,00€, ktoré je treba uhradiť pri nahlasovaní účastníka. V tejto cene zahrnutá doprava účastníkov na Kalište a späť, bohatý kultúrny program a občerstvenie – guláš.

Viac

Deň obce – stretnutie rodákov 2016

V prvý júlový víkend sme na Povrazníku opäť zorganizovali Deň obce, spojený so stretnutím rodákov. Trochu sa s nami zahrávalo počasie, no postupne krátke dažďové prehánky ustali a naša už tradičná akcia mohla bežať v pokojnom duchu. Nedeľné popoludnie nám a aj cteným návštevníkom Dňa obce spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z materskej školy zo Strelník, potom aj folklórna skupina Šajbani rovnako z našej susednej obce. Premiérovo sa v obecnom mini-amfitéatri predstavili seniori folklórneho súboru Partizán zo Slovenskej Ľupče, ktorých vystúpenie osviežoval sprievodným slovom sám umelecký vedúci tohto súboru Igor Kovačovič. Záver Dňa obce patril ľudovej hudbe Dominika Václava a tým, ktorým bolo stále ešte málo, pohral do neskorých večerných hodín „dí-džej“ Jozef Kliment, rovnako zo susednej Šajby. Touto cestou ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí k nám zavítali. Rovnako tak aj účinkujúcim, ktorí svojím programom potešili milovníkov folklóru. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí pomohli toto podujatie zvládnuť po finančnej stránke. V neposlednom rade, jedno malé ďakujeme je aj pre tých, ktorí priložili ruku k dielu pri stavaní stánkov, pódia, narúbaní a osadení májí, prenášaní […]

Viac

Dokončenie opravy cesty na Ponickú hutu

Spoločnosť Obecný podnik lesov, spol. s r.o. so sídlom Dolná 370 Poniky, dokončil stavebné práce na rekonštrukcii lesnej cesty vedúcej od hranice Farskej hory, smerom na Krížne cesty a ďalej na Povrazník nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 3133, k.ú Poniky na protipožiarnu lesnú cestu. Súčasne skončili práce na vybudovaní protipožiarnej nádrže pri tejto lesnej ceste, nachádzajúcej sa na pozemku, parc. č. 2865/2, k.ú Poniky. Práce boli financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, spolufinancované Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci opatrenia 8: „Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“, podopatrenie 8.3: „Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“. Názov projektu: „Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o.“ Celková cena: 466 000,35 EUR Prostriedky EPFRV: 349 500,26 EUR Prostriedky ŠR SR: 116 500,09 EUR Realizátor: STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, SK – 825 18 Bratislava

Viac
1 2 3 17