Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 23.2.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 23.2.2021 t.j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Informácia o hospodárení za rok 2020
4. Rozpočtové opatrenie číslo 1/2021
5. Informácia o miere triedenia odpadu za rok 2020
6. Rôzne
7. Diskusia, záver

Ivona Patrášová
Starostka obce…

Viac

Testovanie 14.2.2021

V nedeľu 14.2.2021 bude pre našich občanov, ktorí potrebujú test alebo sa chcú otestovať, k dispozícii MOM na Strelníkoch od 8,00 do 13,00 hod.

Toto miesto je registrované pre občanov Povrazníka, preto prosíme o jeho prednostné využitie v prípade záujmu o testovanie.

Ďakujem
S pozdravom

Ivona Patrášová
Starostka obce
Povrazník 22, 976 55
Tel.: 0915 074 990
IČO: 00313742…

Viac
1 2 3 45