Zmena odchodov autobusov od 2.4.2020

S účinnosťou od 2.4.2020 do odvolania mení SAD Zvolen z dôvodu mimoriadnej situácie cestovný poriadok prímestských autobusových spojov nasledovne:

Autobus
Banská Bystrica (autobusová stanica, nástupište č. 1) –> Povrazník
Autobus
Pondelok – Piatok 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 16:20 , 19:15 , 22:30
Sobota 06:20 , 07:30 , 10:50 , 14:40 , 19:15 , 22:30
Nedeľa 06:20 , 07:30 , 14:40 , 19:15
Povrazník (nástupište č. 792) –> Banská Bystrica (autobusová stanica)
Pondelok – Piatok 04:15 , 06:10 ( Roosv. nem. ) , 07:20 , 08:35 , 12:00 , 16:30 , 20:10
Sobota 04:15 , 07:20 , 08:35 , 12:00, 16:30 , 20:10
Nedeľa 07:20 , 08:35 , 16:30 , 20:10
* okrem prázdnin

SAD Zvolen – cestovný poriadok od 2.4.2020

Viac

Elektronické služby na úradoch

Okrem mimoriadnej situácie, kedy majú úrady obmedzené otváracie hodiny, príp. odporúčajú vybavovať si potrebné veci skôr elektronicky, upozorňujeme, že odteraz si na úrady už nemusíte nosiť:
výpis z obch. registra, výpis so živnosten. registra, výpis z listu vlastníctva či kópiu katastrálnej mapy, výpis z registra trestov, výpis z registra nadácií, občianskych alebo neziskových združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom, potvrdenie o návšteve škol, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení, či voči daňovému a colnému úradu.

Plagát – Nepotrebné potvrdenia a výpisy 03/2020

Viac

Obmedzenie úradných hodín v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Povrazník bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.
Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

Kontakty:
Starostka obce Ivona Patrášová: 0915074990
mail: povraznik@povraznik.sk
ekonomsl@gmail.com -nepretržite…

Viac
1 2 3 39