ŠAJBES 2018

Obuj krpce, obleč kitlu a príď si zakrepčiť na Šajbes, ľudovú veselicu, ktorá sa bude konať 14. apríla o 20:00 hodine v KD Strelníky. Do tanca zahrá ĽH NÁTURA. Príchodné je 7 EUR. Viac informácií plagát_SAJBES2018.…

Viac

Schôdza urbáru

Tohtoročné valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník sa bude konať v sobotu 24. marca 2018 o 15:30 v sále obecného úradu. Všetkých členov žiadame o účasť alebo o splnomocnenie iného člena na hlasovanie.…

Viac

Spolu to zvládneme

Slovenská Alzheimerova spoločnosť s podporou Ministerstva zdravotníctva SR Vás pozýva na podujatie
SPOLU TO ZVLÁDNEME
ktoré sa bude konať v sobotu 10. 2. 2018 od 9:00 do 16:00 v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica.
Čas pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov ľudí s Alzheimerovou chorobou. Ponúkame bezpečný priestor na stretnutie s príjemnými ľuďmi, získanie odborných informácií aj výmenu vlastných skúseností z opatrovania v domácom prostredí. Srdečne vítame všetkých, koho téma zaujíma z dôvodov osobných alebo profesijných.

Spolu to zvladneme_plagatA4_BB

Viac
1 2 3 25