600 rokov obce Povrazník

Tento rok si pripomíname výročie 600 rokov od prvej písomnej zmienky našej obce. Pri tejto príležitosti vás všetkým chceme pozvať na Deň obce Povrazník, ktorý sa uskutoční v sobotu, 22. júna 2024 od 13:00 v areáli bývalej škôlky. Čaká vás bohatý kultúrny program a vzácny čas, ktorý budeme spolu zdieľať.

Viac

Laboratórne výsledky vody z 20.05.2024

Laboratórne výsledky odobratej vzorky vody z prameňa pri autobusovej zastávke v obci Povrazník dňa 20.05.2024:

V odobratej vzorke vody boli prekročené limitné hodnoty koliformných baktérií, črevných enterokokov a Escherichia coli. Voda v ostatných stanovených ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody. Prekročenie limitných hodnôt vyššie uvedených ukazovateľov nie je spôsobené stavebnou činnosťou, ktorá bola vykonávaná v prechádzajúcich dňoch v blízkosti prameňa. Vodu v prameni na základe hodnôt vápnika, horčíka a vodivosti môžeme zaradiť medzi tzv. mäkké vody (vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka). Vodu z prameňa je možné používať na občasné pitie, nie je možné ju používať ako hlavný a jediný zdroj vody na pitné účely. Vodu na priamu konzumáciu je možné používať aj po jej prevarení.

Po porovnaní výsledkov vzorky zo dňa 13.05.2024 so vzorkou odobratou dňa 20.05.2024 došlo k zníženiu hodnôt u ukazovateľov chemická spotreba kyslíka manganistanom, absorbancia, zákal a železo, ktoré však aj vo vzorke vody zo dňa 13.05.2024 spĺňali limity na kvalitu pitnej vody.…

Viac
1 2 3 60