Po požiari zarastenej lúky

Požiar suchej trávy

V piatok 24. marca 2017 obyvatelia privolali požiarnu hliadku k horiacej suchej tráve, ktorá sa veľmi rýchlo rozšírila aj na neďalekú metrovicu. Kým sa podarilo požiar uhasiť, zhorela tráva na ploche vyše 100 m2 a aj niekoľko kubíkov uskladneného dreva. Našťastie sa požiar nerozšíril smerom k dedine, škody by boli bývali oveľa väčšie.
Upozorňujeme preto všetkých občanov, aby nespaľovali trávu, haluzinu ani biologický odpad ani neodhadzovali ohorky na zem. Okrem toho, že je spaľovanie nezákonné, je aj nebezpečné pre ľudí i majetok a navyše spôsobuje, že sa na vypálených plochách ľahšie šíria odolné buriny a trávy, ktoré majú viac chránené semená i hlbšie korene. Výsledkom je opak želaného „vyčistenia“ plochy.…

Viac
1 2