Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 13. júna 2019, 7:00 do odvolania.

Viac v prílohe.

Viac

Deň obce Povrazník 2017

Obec Povrazník a DHZ Povrazník Vás srdečne pozývajú na kultprne podujatie Deň obce Povrazník, stretnutie rodákov a oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.

2. júla 2017 (nedeľa) od 13:00 v kultúrno-športovom areáli na Vás čaká popoludnie v znamení folklóru a hasičov.

Vstupné: dospelí 2 EUR, deti a hasiči v hasičskom oblečení zdarma

Viac v pozvánke

Viac
Po požiari zarastenej lúky

Požiar suchej trávy

V piatok 24. marca 2017 obyvatelia privolali požiarnu hliadku k horiacej suchej tráve, ktorá sa veľmi rýchlo rozšírila aj na neďalekú metrovicu. Kým sa podarilo požiar uhasiť, zhorela tráva na ploche vyše 100 m2 a aj niekoľko kubíkov uskladneného dreva. Našťastie sa požiar nerozšíril smerom k dedine, škody by boli bývali oveľa väčšie.
Upozorňujeme preto všetkých občanov, aby nespaľovali trávu, haluzinu ani biologický odpad ani neodhadzovali ohorky na zem. Okrem toho, že je spaľovanie nezákonné, je aj nebezpečné pre ľudí i majetok a navyše spôsobuje, že sa na vypálených plochách ľahšie šíria odolné buriny a trávy, ktoré majú viac chránené semená i hlbšie korene. Výsledkom je opak želaného „vyčistenia“ plochy.…

Viac