Pozvánka na výročnú schôdzu DHS 2024

Výbor dobrovoľného hasičského zboru v Povrazníku, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.1.2024 t.j. v sobotu o 17:00 hod. v zasadačke KD.

PROGRAM:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2023
4. Správa o hospodárení za rok 2023
5. Správa revíznej komisie
6. Plán hlavných úloh na rok 2024
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Žiadame členov organizácie, aby si priniesli 5.-€ na zaplatenie členskej známky. V prípade, že sa nemôžeš zúčastniť VČS, zakúp si členskú známku u pokladníka (I.Kováč ml.) najneskôr do 30.3.2023. Hasiči, ktorí nemajú zakúpené známky za predchádzajúce roky, si ich môžu zakúpiť na schôdzi. Po ukončení schôdze bude podané občerstvenie.

Ivan Kováč, predseda DHZ…

Viac

Oznam záchranného a požiarneho zboru v Banskej Bystrici

Krajské riaditeľstvo záchranného a požiarneho zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na dôkladnú prípravu na vykurovaciu sezónu.

Čo teda treba spraviť?

  1. Dôkladne vyčistiť komíny
  2. Vykonať pravidelnú údržbu a prípravu spotrebičov a pecí
  3. Zabezpečiť ochranné a izolačné podložky pod a okolo spotrebičov
  4. Preveriť dodržanie bezpečnej vzdialenosti od horľavých konštrukcií
Viac

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 13. júna 2019, 7:00 do odvolania.

Viac v prílohe.…

Viac

Deň obce Povrazník 2017

Obec Povrazník a DHZ Povrazník Vás srdečne pozývajú na kultprne podujatie Deň obce Povrazník, stretnutie rodákov a oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.

2. júla 2017 (nedeľa) od 13:00 v kultúrno-športovom areáli na Vás čaká popoludnie v znamení folklóru a hasičov.

Vstupné: dospelí 2 EUR, deti a hasiči v hasičskom oblečení zdarma

Viac v pozvánke

Viac
1 2