Pozvánka Kalište 2016

Výbor ZO SZPB Strelníky a Povrazník pozýva svojich členov, ako aj ostatných občanov našich obcí na 11. ročník „Stretnutie generácií na Kališti“, ktoré sa bude konať dňa 13. augusta 2016. Záujemcovia o toto podujatia sa môžu prihlásiť u p. Mišányovej v predajni SAMA najneskôr do 20. júla 2016. Vstupné na podujatie je 4,00€, ktoré je treba uhradiť pri nahlasovaní účastníka. V tejto cene zahrnutá doprava účastníkov na Kalište a späť, bohatý kultúrny program a občerstvenie – guláš.…

Viac