Referendum 2023/01

Informácie pre voliča

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h, zúčastniť sa ho môže občan SR, ktorý v deň referenda dovŕši 18 rokov. Voliť je možné na území SR vo volebnom okrsku, kde je občas zapísaný alebo aj v inom na základe hlasovacieho preukazu príp. poštou.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je: povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Utvorenie okrskov pre referendum

Viac