Pod Poľanou vznikla skupina na podporu inteligentnej energetiky

24. 1. 2013 sa v sídle Priateľov Zeme–CEPA na Ponickej Hute stretli absolventi energetického
vzdelávania a založili Regionálnu skupinu na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE). Jej
poslaním je podporovať rast energetickej sebestačnosti 4 mikroregiónov okolo Poľany.

Celá tlačová správa