Poďakovanie za deň obce 2013

SPONZORI DŇA OBCE A STRETNUTIA RODÁKOV 2013

 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Profax Nemecká – odvoz komunálneho odpadu

Webra Systém s.r.o –internetové služby

PD Bukovina Strelníky

Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník

Jaroslava Potančoková – Potraviny Mix, SAROSI s.r.o. Pohostinstvo Povrazník

Ivan Kantor SHR

Rado Riečan – Grajciar

rodina Kováčová -Lučatín

Jaroslav Malachovský

Ján Kováč

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Nadácia SPP

program YouthBank MaGNeT

 

Všetkým sponzorom patrí poďakovanie.