Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 2022

Výsledky volieb a hlasovania sú nasledovné:

Počet zúčastnených voličov : 89 zo 120 oprávnených voličov, čo je 74% účasť
Počet platných hlasovacích lístkov : 87

Hlasovanie na starostu:

1. Ivona Patrášová – 70 hlasov
2. Ing. Mário Hanzel – 17 hlasov

Hlasovanie na poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Ivana Pinkasová – 77 hlasov
2. Peter Majer – 68 hlasov
3. Janka Telúchová – 50 hlasov
4. Ing. Alena Mikulínová – 40 hlasov
5. Juraj Fekiač – 35 hlasov


6. Peter Mikloš – 35 hlasov
7. Peter Telúch – 30 hlasov
8. Mária Polcerová – 26 hlasov
9. Mário Hanzel – 23 hlasov

Vzhľadom na rovnaký počet hlasov kandidáta Petra Mikloša a Juraja Fekiača bol žrebovaním zvolený Juraj Fekiač.

Ivona Patrášová, starostka obce