Výsledky dotazníkového prieskumu o názoroch a potrebách obyvateľov našej obce

V apríli a máji sme sa Vás pýtali, čo máte radi, čo Vám chýba a aké zmeny navrhujete realizovať v našej obci a jej okolí. Zo zozbieraných údajov sme spracovali prezentáciu, ktorú sme odprezentovali na stretnutí dňa 18. mája 2017. Môžete si ju i stiahnuť a prípadne nám dať spätnú väzbu. Uvítame i Vašu osobnú angažovanosť v zmenách či účasť na akcicách, ktoré budeme spolu realizovať. Tešíme sa a veríme, že nás tu bude čoraz viac takých, ktorí pôjdu príkladom a svoju nespokojnosť pretavia do osobných aktivít.

Viac

Oslava dňa matiek

Oznamujeme všetkým naším mamám, že pri príležitosti Dňa matiek bude vo štvrtok 18. mája 2017 pre ne aj pre ich najbližších pripravený program v sále obecného úradu. Bližšie informácie už čoskoro v obecnom rozhlase.

Viac

Oznámenie o začatí konania – vykrývač Telekom

Dňa 27.3.2017 začal Obec Povrazník, stavebný úrad územné konanie o umiestnení stavby základňového stožiara a antén pre siete GSM, UMTS a LTE spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na parcelách CKN č. 207/4, 115/3 a 246/1 kat. územia Povrazník. Prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním prebehne 12. apríla 2017 o 9:00 so stretnutím na obecnom úrade Povrazník. Viac informácii nájdete v oznámení.

Viac
Po požiari zarastenej lúky

Požiar suchej trávy

V piatok 24. marca 2017 obyvatelia privolali požiarnu hliadku k horiacej suchej tráve, ktorá sa veľmi rýchlo rozšírila aj na neďalekú metrovicu. Kým sa podarilo požiar uhasiť, zhorela tráva na ploche vyše 100 m2 a aj niekoľko kubíkov uskladneného dreva. Našťastie sa požiar nerozšíril smerom k dedine, škody by boli bývali oveľa väčšie. Upozorňujeme preto všetkých občanov, aby nespaľovali trávu, haluzinu ani biologický odpad ani neodhadzovali ohorky na zem. Okrem toho, že je spaľovanie nezákonné, je aj nebezpečné pre ľudí i majetok a navyše spôsobuje, že sa na vypálených plochách ľahšie šíria odolné buriny a trávy, ktoré majú viac chránené semená i hlbšie korene. Výsledkom je opak želaného „vyčistenia“ plochy.

Viac
1 2 3 20