17-ty obecný ples

Starosta obce a celý prípravný tým Vás srdečne pozývajú na 17. obecný ples obce Povrazník, ktorý sa uskutoční 10. februára 2017 o 20:00 v kultúrnej sále obecného úradu. Vstupné je 20 EUR. O vašu zábavu sa postará Ľudová hudba Dominika Václava a nebude chýbať ani tradičná tombola. Pre občanov našej obce sú rezervované vstupenky do nedele 22.1.2017, potom budú ponúknuté ostatným záujemcom.

Zároveň týmto prosíme občanov a firmy o prispenie cenami do tomboly.