Zverejnenie počtu obyvateľov obce Povrazník

Obec Povrazník v zmysle § 16 ods. 9 posledná veta zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, www Povrazník.sk a v miestnom rozhlase) počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014.

Obec Povrazník k dnešnému dňu eviduje 141 obyvateľov obce Povrazník

Dokument s oznamom

Viac

Deň obce je za nami

Tohtoročné stretnutie na dni obci bolo opäť príjemnou akciou s príjemnými ľuďmi a dobrou zábavou. Preto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na organizovaní a prispeli tak k vydarenému dňu.

Chceme poďakovať i sponzorom

Dňa obce Povrazník pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky a stretnutie rodákov,

a to:

Profax Nemecká – odvoz komunálneho odpadu
Webra Systém s.r.o –internetové služby
PD Bukovina Strelníky
Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník
Zdeněk Dávid
Jaroslava Potančoková – Potraviny Mix, SAROSI s.r.o. Pohostinstvo Povrazník
Jana Kantorová- Farma Kantor
rodina Kováčová -Lučatín
Ján Kováč
ORTOPRO plus, s.r.o – zastúpená p.Klincovou

 …

Viac

Stavali sme máj

V piatok 6. júna, ako je u nás na Turíce zvykom, sme postavili na námestí vysoký máj. Zišla sa celá dedina a keď aj niekto nepriložil ruku k rebríku či sekere, držal chlapom pri ťažkej úlohe všetky palce. Každá slobodná dievka dostala nasledujúci deň aj svoju vlastnú briezku, aby vedela, že chlapci o ňu stoja.

Fotografie si môžete pozrieť v našej galérii.…

Viac
1 31 32 33 34 35 40