Hodnotiaca správa za Deň obce 2017

Za pomoci poslancov BBSK sme mohli v našej obci uskutočniť projekt pod názvom: ,,Deň obce Povrazník, stretnutie rodákov a oslavy 90. výročia založenia DHZ Povrazník“.

BBSK patrí poďakovanie za podporu projektu, ktorého cieľom je zachovanie ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva v našej obci, ako i v celom našom regióne a v samosprávnom kraji.

Celú hodnotiacu správu si môžete stiahnuť tu.