Výzva Štátnych lesov SR v súvislosti so žiadosťami o vrátenie užívacích práv

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa par. 22 zákona 229/1991 Z.z., aby svoje podania doplnili v lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy. Ak vlastník údaje neopraví ani nedoplní, hľadí sa na to, akoby žiadosť ani nepodal.

Lesy SR – sken výzvy

Viac

Novinka na stránke – sekcia Cintorín

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o. v spolupráci s obecným úradom Povrazník pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk.

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Povrazník, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Povrazník. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.

Samotné údaje nájdete v hlavnom menu pod názvom Cintorín alebo na portáli www.virtualnycintorin.sk.

Portál slúži nielen občanom obce Povrazník, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Povrazník.…

Viac

Oznamy k Druhému kolu testovania na COVID-19 a k úradným hodinám

1.Oznamujeme občanom, že druhé kolo testovania COVID-19 bude v našej obci prebiehať v sobotu 7.novembra 2020 od 8,00 hod. do 20,00 hod. pri obecnom úrade. Osoba, ktorá nebola testovaná a nemá certifikát, sa nemôže zúčastníť na 2 kole testovania. Osoba, ktorá sa ide testovať, musí sa preukázať certifikátom z 1 kola testovania.

2. Oznamujem občanom, že z dôvodu PN budem pre občanov k dispozícii v mesiaci november-december denne v čase od 10,00 – do 12,00 hod, alebo od 14,00 do 16,00 hod. Pokiaľ by som musela počas týchto hodín vybavovať úradné záležitosti mimo obce a teda by ste ma v tomto čase nenašli v kancelárii, môžete ma kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle 0915 074 990.

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Pokyny k celoplošnému testovaniu 31.10.2020

Miesto testovania: Budova Kultúrneho domu a obecného úradu č.22
Dátum testovania: sobota 31.10.2020
Čas testovania:
08:00 hod – 12:00 hod 12:00 hod – 13:00 hod prestávka
13:00 hod – 17:30 hod 17:30 hod – 18:00 hod prestávka
18:00 hod – 22:00 hod

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Odporúčania k organizácii testovania:
Prosíme občanov, aby prichádzali podľa poradia čísla domov pokiaľ je to možné:
31.10.2020 sobota

od 08:00 hod do 10:00 hod číslo domu 1 až 30
od 10:00 hod do 12:00 hod číslo domu 31 až 40 včítane bytovky
od 13:00 hod do 15:00 hod číslo domu 41 až 60
od 15:00 hod do 17:30 hod číslo domu 61 až 80
od 18:00 hod do 22:00 hod číslo domu 81 až 92

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom.
Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas .

Pokyny sa môžu zmeniť a aktualizovať podľa usmernení Krízového štábu v Banskej Bystrici.…

Viac

Celoplošné testovanie na koronavírus Covid-19

Oznamujeme občanom, že podľa pokynov Krízového štábu v BB, bude testovanie prebiehať v sobotu 31.10.2020 od 8,00 do 20,00 hodiny pred Obecným úradom. Testovanie je dobrovoľné, no kvôli závažnosti ochorenia ho všetkým obyvateľom obce rozhodne odporúčame.

Prosíme, dodržiavajte tieto zásady:

  • Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
  • Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
  • Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

Viac informácií o testovaní nájdete na tejto adrese.

Covid 19 príznaky a charakteristika

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosti. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt‘ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Dôverujte len overeným zdrojom informácií, nepodliehajte hoaxom a konšpiračným teóriám. Týka sa nás to všetkých. Buďme zodpovední.

Aktuálne informácie nájdete napr. na vládnej stránke korona.gov.sk.…

Viac
1 3 4 5 6 7 45