Spolu to zvládneme

Slovenská Alzheimerova spoločnosť s podporou Ministerstva zdravotníctva SR Vás pozýva na podujatie
SPOLU TO ZVLÁDNEME
ktoré sa bude konať v sobotu 10. 2. 2018 od 9:00 do 16:00 v Diecéznom centre Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bystrica.
Čas pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov ľudí s Alzheimerovou chorobou. Ponúkame bezpečný priestor na stretnutie s príjemnými ľuďmi, získanie odborných informácií aj výmenu vlastných skúseností z opatrovania v domácom prostredí. Srdečne vítame všetkých, koho téma zaujíma z dôvodov osobných alebo profesijných.

Spolu to zvladneme_plagatA4_BB

Viac

Osemnásty obecný ples

Pozývame Vás i tento rok na 18-ty obecný ples obce Povrazník, ktorý sa bude konať dňa 16. februára 2018 v kultúrnej sále obecného úradu. Začiatok je o 20:00, vstupné 22 Eur. O zábavu sa postará Ľudová hudba Dominika Václava. Súčasťou programu je aj tombola, preto sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie cien, ktoré potešia návštevníkov.
Obyvavateľom Povrazníka sú lístky k dispozícii do 31. januára 2018, potom budú ponúknuté ostatným záujemcom.

Plagát na povraznícky ples 2018

Viac
1 2 3 4 5 27