Hlasovací preukaz

V prípade, že sa chcete zúčastniť nadchádzajúcich volieb prezidenta Slovenskej republiky a viete, že nebudete v mieste bydliska, máte možnosť požiadať osobne, poštou alebo emailom o vydanie hlasovacieho preukazu.

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je : povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr…

Viac

Devätnásty obecný ples

Pozývame Vás i tento rok na 19-ty obecný ples obce Povrazník, ktorý sa bude konať v sobotu 23. februára 2018 v kultúrnej sále obecného úradu. Začiatok je o 20:00, vstupné 25 Eur. O zábavu sa postará Ľudová hudba Dominika Václava. Súčasťou programu je aj tombola, preto sa na Vás obraciame s prosbou o venovanie cien, ktoré potešia návštevníkov.
Lístky sú už v predaji.…

Viac

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 3 a § 170 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 180/2014 Z. z.“) možno Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je:

povraznik@povraznik.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie uplynie v utorok 11. februára 2019 o 24 hod.

Okrem povinných údajov, ktoré má obsahovať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka (§ 169 ods. 2 a § 170 ods. 2 Zákon č. 180/2014 Z. z.) odporúčame uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu delegovaného člena a náhradníka, čím sa urýchli informovanie a operatívnosť jednania v styku s delegovanými členmi a náhradníkmi komisií.

V Povrazniku 24.01.2019 Ivona Patrášová – starosta obce…

Viac

Voľby prezidenta 2019

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 8/2019 vyhlásil podľa článku 89 ods. 2, písm. d) Ústavy Slovenskej republiky voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16. marca 2019. V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať 30. marca 2019.

Viac informácií nájdete v sekcii Voľby.…

Viac
1 2 3 4 5 31