Testovanie 6.2.2021 a očkovanie seniorov

Deti, ktoré nastupujú do škôlky alebo školy sa musia preukázať negatívnym testom jedného z rodičov. Preto v sobotu 6.2.2021 bude pre našich občanov, ktorí potrebujú test alebo sa chcú otestovať, k dispozícii MOM na Strelnikoch od 8,00 do 13,00 hod.

Toto miesto je registrované pre občanov Povraznika, preto prosíme o jeho prednostné využitie v prípade záujmu o testovanie.

Zároveň oznamujem občanom, ktorí dovŕšili 70 rokov, a nevedia sa sami zaregistrovať do poradovníka na očkovanie, aby ma kľudne kontaktovali na obecnom úrade alebo na nižšie uvedenom tel. čísle. Pomôžem im s tým.

Ďakujem
S pozdravom

Ivona Patrášová
Starostka obce
Povrazník 22, 976 55
Tel.: 0915 074 990
IČO: 00313742…

Viac

Plošné testovanie 23.1.2021 (aktualizované)

Oznamujeme občanom, že testovanie pre našu obec bude prebiehať v sobotu 23.1.2021 na MOM Strelníky v čase od 7,30 hod do 21,00 hod.

Občania sa budú testovať podľa čísla domov nasledovne :

Číslo domu Čas testovania
4 – 33 od 8,30 hod.
34 – 52 od 12,00 hod.
53 – 92 od 16,30 hod.

Prosíme občanov aby dodržali rozpis s ohľadom na ostatných občanov a občanov zo Strelník.

Pre deti do 10 rokov a občanov nad 65 rokov platia výnimky podľa zverejnených usmernení ÚRVZ.

Ivona Patrášová
starostka obce…

Viac

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva 1.12.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2020. t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti HK obce Povrazník – Výsledky kontroly č.1/POV/2020
5.Návrh VZN a prevádzkový poriadok cintorína
6.Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
8.Rôzne
9.Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce…

Viac
1 2 3 4 5 6 45