Dane v roku 2016

Obec Povrazník žiada občanov u ktorých nastala zmena pri nehnuteľnostiach – kúpa, predaj, dedenie – aby do 31.01.2016 doručili na obecný úrad nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Úhyn psa alebo nového psa je tiež potrebné nahlásiť na obecný úrad

Tí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2016, sú povinní predložiť stanovené podklady a formulár s čestným vyhlásením, ktorý je na obecnom úrade.

Čestné prehlásenie (docx)