Deň obce je za nami

Tohtoročné stretnutie na dni obci bolo opäť príjemnou akciou s príjemnými ľuďmi a dobrou zábavou. Preto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na organizovaní a prispeli tak k vydarenému dňu.

Chceme poďakovať i sponzorom

Dňa obce Povrazník pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky a stretnutie rodákov,

a to:

Profax Nemecká – odvoz komunálneho odpadu
Webra Systém s.r.o –internetové služby
PD Bukovina Strelníky
Urbárske pozemkové spoločenstvo Povrazník
Zdeněk Dávid
Jaroslava Potančoková – Potraviny Mix, SAROSI s.r.o. Pohostinstvo Povrazník
Jana Kantorová- Farma Kantor
rodina Kováčová -Lučatín
Ján Kováč
ORTOPRO plus, s.r.o – zastúpená p.Klincovou