Elektronické služby na úradoch

Okrem mimoriadnej situácie, kedy majú úrady obmedzené otváracie hodiny, príp. odporúčajú vybavovať si potrebné veci skôr elektronicky, upozorňujeme, že odteraz si na úrady už nemusíte nosiť:
výpis z obch. registra, výpis so živnosten. registra, výpis z listu vlastníctva či kópiu katastrálnej mapy, výpis z registra trestov, výpis z registra nadácií, občianskych alebo neziskových združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom, potvrdenie o návšteve škol, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení, či voči daňovému a colnému úradu.

Plagát – Nepotrebné potvrdenia a výpisy 03/2020