Hlasovací preukaz

V prípade, že sa chcete zúčastniť nadchádzajúcich volieb prezidenta Slovenskej republiky a viete, že nebudete v mieste bydliska, máte možnosť požiadať osobne, poštou alebo emailom o vydanie hlasovacieho preukazu.

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je : povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr