Výsledky parlamentných volieb 2023 v našej obci

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 119
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 94
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 94
Počet platných hlasovacích lístkov: 93

Hlasy pre strany:
3. Progresívne Slovensko – 6
4. Spoločne občania Slovenska – 1
5. OĽANO a priatelia – 2
6. Komunistická strana Slovenska – 1
12. Sloboda a solidarita – 4
13. SME RODINA – 3
15. Slovenská národná strana – 8
16. SMER – Sociálna demokracia – 22
17. HLAS – Sociálna demokracia – 32
21. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 7
22. Demokrati – 2
25. Republika – 5

Zápisnica – Voľby 2023 – výsledky

Viac

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 2022

Výsledky volieb a hlasovania sú nasledovné:

Počet zúčastnených voličov : 89 zo 120 oprávnených voličov, čo je 74% účasť
Počet platných hlasovacích lístkov : 87

Hlasovanie na starostu:

1. Ivona Patrášová – 70 hlasov
2. Ing. Mário Hanzel – 17 hlasov

Hlasovanie na poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Ivana Pinkasová – 77 hlasov
2. Peter Majer – 68 hlasov
3. Janka Telúchová – 50 hlasov
4. Ing. Alena Mikulínová – 40 hlasov
5. Juraj Fekiač – 35 hlasov


6. Peter Mikloš – 35 hlasov
7. Peter Telúch – 30 hlasov
8. Mária Polcerová – 26 hlasov
9. Mário Hanzel – 23 hlasov

Vzhľadom na rovnaký počet hlasov kandidáta Petra Mikloša a Juraja Fekiača bol žrebovaním zvolený Juraj Fekiač.

Ivona Patrášová, starostka obce …

Viac

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2022

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli zvolení:

(Meno, priezvisko, politická strana)
Volebný obvod č. 1 Banská Bystrica
Mgr. Jakub Gajdošík, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Milan Lichý, nezávislý kandidát
Ing. Martin Turčan, nezávislý kandidát
Ing. Mgr. David Kapusta, nezávislý kandidát
Ing. arch. Tomáš Sobota, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
Mgr. Marek Modranský, nezávislý kandidát
Mgr. art. Viera Dubačová, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, Demokratická strana
Ing. Igor Kašper, SME RODINA
Volebný obvod č. 2 Banská Štiavnica
Mgr. Mikuláš Pál, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 3 Brezno
JUDr. Tomáš Abel, PhD., nezávislý kandidát
Mgr. Martin Juhaniak, nezávislý kandidát
Ing. Miroslav Fašang, nezávislý kandidát
Mgr. Daniel Struhár, nezávislý kandidát
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., IWE., nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 4 Detva
Mgr. Stanislav Horník, nezávislý kandidát
Mgr. art. Roman Malatinec, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Ján Šufliarský, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 5 Krupina
Mgr.…

Viac

Výpis uznesenia zo dňa 24.5.2022 – Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č.19/2022
K bodu 11 : Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Povrazník na 75% úväzok.

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac
1 2 3 5