Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2015

Mesiac Plasty Sklo Komunálny odpad
Január 28.01.2015 12.1.2015 28.1.2015
Február 25.02.2015 9.2.2015 25.2.2015
Marec 25.03.2015 9.3.2015 25.3.2015
Apríl 29.04.2015 13.4.2015 22.4.2015
Máj 27.05.2015 11.5.2015 20.5.2015
Jún 24.06.2015 8.6.2015 17.6.2015
Júl 29.07.2015 13.7.2015 15.7.2015
August 26.08.2015 10.8.2015 12.8.2015
September 23.09.2015 7.9.2015 9.9.2015
Október 28.10.2015 12.10.2015 7.10.2015
November 25.11.2015 9.11.2015 4.11.2015
December 23.12.2015 7.12.2015 2.12.2015
      30.12.2015