Kompost od Marius Pedersen

Dovoľte nám informovať Vás o prichádzajúcom rozšírení služieb, ktoré ako spoločnosť Marius Pedersen, a.s., prevádzka v B. Bystrici, budeme poskytovať.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v jarnom období bude pre Vás pripravený a máte možnosť od nás odkúpiť finálny produkt – kompost, ktorý je vhodný na základné hnojenie poľnohospodárskych pozemkov, záhrad, ovocných sadov, okrasných záhradkárskych plôch, pri výsadbe stromov, okrasných drevín a trvaliek s taktiež na rekultiváciu plôch, zúrodňovanie pôdy pri zakladaní a pestovaní trávnikov.

Cena za odber kompostu je podľa množstva:
Do 50 t – 20 €/t
Nad 50 t – 13 €/t

Viac info v priloženom letáku a povolení.