Nebezpečenstvo požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje všetkých občanov, aby predchádzali vzniku požiarov v lesoch i intravilánoch obcí a nevypaľovali trávu. V prípade, že spozorujete požiar alebo hrozí bezprostredné nebezpečie jeho vzniku, neváhajte to okamžite ohlásiť na tiesňové linky 150 alebo 112.

 

upozornenie riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

plagát Vypaľovanie trávy